Outplacement

De aanleiding voor outplacement is (dreigend) ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of doordat je werkgever (om welke reden dan ook) niet met je verder wil. Outplacement heeft zowel voor de werknemer als voor de werkgever voordelen. De werknemer krijgt advies en begeleiding van een coach en vindt daardoor sneller een nieuwe baan. De werkgever geeft door het verstrekken van outplacement invulling aan zijn wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid tot goed werkgeverschap. Meestal wordt het recht op outplacement van de werknemer vastgelegd in een sociaal plan of een vaststellingsovereenkomst.  

Werknemer

Je komt in aanmerking voor een outplacementtraject en daarmee een nieuwe start op de arbeidsmarkt. Misschien heb je op dit moment al geen werk meer of verlies je binnenkort je baan. Je bent op zoek naar een baan die past bij je kennis en ervaring, die voldoening geeft en ontwikkelingskansen biedt. Om daar te komen wil je inzicht hebben, zowel in jezelf als waar en hoe je het beste je carrière kunt vervolgen. Ik help jou hierbij. Door te kijken naar wie jij bent en wat bij jouw past.

Door middel van verschillende zelfonderzoeken brengen we in beeld wie je bent, wat je belangrijk vindt en wat je interesses zijn. Dit leggen we vast in een persoonsprofiel.

Ik ondersteun je bij de volgende onderdelen:

 • Kwaliteiten en loopbaanwaarden onderzoek
 • Het opstellen van een eigentijds cv.
 • Het vertalen van het persoonsprofiel naar het benoemen van passende functies.
 • Het onderzoeken van kansen op de arbeidsmarkt, waar liggen de grootste kansen, wat is ervoor nodig, hoe pak je dat aan?
 • Hoe ziet je netwerk eruit en hoe zet je dit in?
 • Ondersteuning bij jobhunten en vacatureresearch.
 • Ondersteuning bij sollicitatieactiviteiten.
  -Opstellen sollicitatiebrief.
  -Voorbereiding telefonisch nabellen sollicitaties.
  -Eigen netwerk Aandacht· inzetten en benaderen, bij gebleken geschiktheid.
 • Voorbereiding sollicitatiegesprek.

Tijdens dit traject help ik je om je eigen pad weer uit te stippelen en de regie over je werkend leven weer terug te nemen. Thuiszitten is geen optie omdat ik uit ervaring weet dat “hoe langer je thuiszit, hoe moeilijker het wordt om de draad weer op te pakken”.
Daarom ga ik graag vol energie met je aan de slag. WERKEN LOONT!