Verzuim

Verzuimbegeleiding

In Nederland is er een complex stelsel van wetten en regels als het gaat om ziekteverzuim. Veel werkgevers en werknemers zien door de bomen het bos niet meer. Om werkgevers te ondersteunen met ziekteverzuim wordt er vaak een casemanager ingeschakeld.

Als casemanager verzuim coördineer ik alles wat nodig is om een werknemer aan het werk te helpen. Dit kunnen administratieve taken zijn maar ook de gesprekken met werknemer en werkgever. Advies over hoe de reintegratie het beste in te richten is vanzelfsprekend.

Taken als het opstellen van een plan van aanpak, het inplannen van een afspraak bij de bedrijfsarts en het tijdig inzetten van interventies behoren tot mijn expertise. Daarnaast bewaak ik de termijnen van de Wet Verbetering poortwachter om te voorkomen dat er sancties volgen vanuit het UWV.

Mijn werkwijze is er een van korte lijnen tussen de diverse disciplines. Meedenken, onderzoeken, adviseren, stimuleren en ervoor zorgen dat prioriterende zaken in beeld blijven en worden doorgevoerd. Doordat ik ruime ervaring heb in het coachen en ondersteunen van mensen in een verzuimproces, begrijp ik welke weerstanden er zijn en hoe deze om te buigen tot kansen.

Vanuit het motto dat “werken loont” ligt er een grote focus op het creëren van interne kansen om ervoor te zorgen dat uitstroom in de WIA wordt beperkt en hiermee ook de schadelast. Eenmaal thuis op de bank met een WIA of in de WW wordt een werknemer niet gelukkiger en worden de kansen op terugkeer naar de arbeidsmarkt kleiner.

Verzuimadvies en training

Als adviseur kom ik graag met u in contact om te onderzoeken hoe het verzuim in uw bedrijf geregeld is. Hebt u regelmatig een sanctie vanwege procesmatige fouten dan kijk ik graag met u mee hoe dit aan te pakken en op te lossen.

Zaken die we kunnen bespreken zijn:

  • Bent u eigen risicodrager of publiek verzekerd?
  • Waar loopt u precies tegenaan?
  • Welke kennis mist u nog?
  • Is er een hoog ziekteverzuim en welke categorie behoeft de meeste aandacht. Langdurig verzuim, of zit het bijvoorbeeld meer in frequent kort verzuim?
  • De rolverdeling op het gebied van verzuim binnen uw bedrijf.
  • Hebt u een of meerdere casemanagers die het verzuimproces bewaken?
  • Zijn leidinggevenden op de hoogte van de wettelijke verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter?

Regelmatig ontdek ik dat leidinggevenden naast het eigen werk ook de rol van casemanager krijgen toebedeeld. In dat geval is kennis van de in te zetten stappen in een re-integratieproces erg belangrijk. Dit voorkomt onnodige sancties en vermindert mogelijk instroom in de WIA.

Om een goed beeld te geven van de taken en verantwoordelijkheden en de diverse rollen in het verzuimproces heb ik een training ontwikkeld. In deze training leg ik precies uit hoe om te gaan met een zieke werknemer en wat ervoor nodig is om dit proces op de juiste manier te doorlopen. Wet Verbetering Poortwachter is hierin de leidraad. Dit voorkomt sancties en kan leiden tot minder uitstroom richting WIApoort en een grotere kans op re-integratie binnen het eigen bedrijf.