RE-INTEGRATIE 2e SPOOR

Wat als je je werk niet meer kunt doen? Door ziekte of bijvoorbeeld een ongeval. Dat is een erg moeilijke situatie die je vaak onzeker maakt. In eerste instantie zal je met je werkgever gaan onderzoeken welke mogelijkheden er intern zijn. Als blijkt dat terugkeer naar eigen werk niet mogelijk is of dat er bij de eigen werkgever geen ander passend werk gevonden wordt moet er een andere stap worden gezet.

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) heeft strenge regels wat betreft re-integratie. Rond het eerste ziektejaar verandert de werkwijze en ben je als werknemer verplicht te onderzoeken of er buiten de eigen werkgever passende en geschikte mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt. Dit proces heet een 2e spoortraject. Dit wordt geïnitieerd en bekostigd door je werkgever.

Werknemer:
Tijdens mijn begeleiding van jou als werknemer in een 2e spoortraject houd ik graag rekening met het verwerkingsproces dat je doorloopt. Op een empathische manier meeveren en vervolgens weer een stapje maken in het proces dat de Wet Verbetering Poortwachter van jou verwacht typeert mij.

Ik neem je graag aan de hand zodat je weer kansen gaat zien en ontdekt waar je kwaliteiten en interesses liggen. Onderdelen die je moeilijk vindt of nog niet goed beheerst zullen we samen doen. Ik help je graag om een toekomst tegemoet te gaan met nieuwe kansen en mogelijkheden. Werken is altijd beter dan thuiszitten, het brengt je sociale contacten, verbreedt je wereld en geeft een zinvol doel aan je dag.
WERKEN LOONT!

Werkgever:
Tijdens de begeleiding van een werknemer zorg ik dat er korte lijnen zijn met casemanager, HR-manager of leidinggevende. Dit zorgt ervoor dat het proces op de juiste manier wordt doorlopen en dat duidelijk is hoe het traject verloopt en of er aandachtpunten zijn die actie vereisen. Voorkomen dat er sancties volgen voor zowel werkgever als werknemer speelt aan de achterkant altijd een rol.

Door mijn ruime ervaring in het begeleiden van werknemers in een 2e spoor re-integratie traject weet ik dat het slagen van een dergelijk proces afhankelijk is van diverse factoren.
Om de kans op slagen te vergroten denk ik graag mee in kansen voor de werknemer en zet ik hierbij regelmatig mijn eigen netwerk in. Bedrijven waarmee ik al jaren zaken doe staan open voor mensen vanuit een verzuimsituatie en kan ik tevens uitleggen wat voordelen en mogelijkheden zijn op het moment dat ze iemand een kans geven. In een dergelijk geval zal ik schakelen met beide partijen om eventueel tijdelijk tot een detachering te komen.  

Op deze manier kan goed worden onderzocht of de functie inderdaad passend en geschikt is voor de werknemer. Meedenken, adviseren en doorpakken zijn eigenschappen die mij typeren.

Vanuit mijn rol als casemanager verzuim ben ik op de hoogte van de wettelijke rechten en plichten en zal ik niet schromen mijn kennis hiervan in te zetten op het moment dat dit noodzakelijk en gewenst is.